Kontakt

Träffpunkt Ljunggården
Kraftgatan 14 A
745 62 Enköping
Telefon: 0171-625864
E-post: traffpunkt.ljunggarden@enkoping.se
Hemsida: enkoping.se/traffpunkter

Träffpunkt Kryddgården
Källgatan 1B
749 35 Enköping
Telefon: 0171-625452
E-post: traffpunkt.kryddgarden@enkoping.se
Hemsida: enkoping.se/traffpunkter

Träffpunkt Lillsidan
Ormvråksgränd 8
745 62 Enköping
Telefon: 0171-39062
E-post: inger.johansson-vsf@enkoping.se
Hemsida: enkoping.se/traffpunkter

Enhetschef
Leif Wicksell
Rådhusgatan 5
745 31 Enköping
Telefon: 0171-625866
E-post: leif.wicksell@enkoping.se

För övriga frågor om vård och omsorg i Enköpings kommun
Vård och omsorg direkt
Vardagar klockan 8.00-12.00 och 13.00-16.00
Telefon: 0171-625425
E-post: vardomsorg@enkoping.se